Uge 7 – Usabililty del 1

Gangstertest

Bogantikken.dk

Hvilket website er du på?
2 point – det fremgår relativt tydeligt i headeren at man befinder sig hos Bogantikken – Roskilde Antikvariats hjemmeside.

Hvor er websitets globale menu?
1 point – menuen er tydelig, men der er to kritiske fejl vedrørende menuen, som gør at denne ikke får flere point.
Ikonet for hvert ‘list item’ i menuen forvirre mere end dette gavner – det det skaber tvivl om hvorvidt der er underliggende menu-punkter.
Desuden indeholder menuen døde links ved ‘Hjælp til søgning’ og ‘Litteraturkanonen’.

Underside: Hvillken underside er du på?
0 point – Der er ikke nogen særlig indikation om at man befinder sig på siden ‘Bestillingsproceduren’, med undtagelse af placeringsindikatoren – den øverste breadcrumbs. Det aktive link i den globale menu har ingen styling der adskiller denne.

Hvilke muligheder har du på denne side?
0 point – Der er ikke mulighed for meget på siden. Man kan navigere hen til aktivariat.net for at lave en søgninge på bøger. Det direkte link hvor man kan fremsøge bøger tilgængeligt i netop denne butik virker ikke. Det står nævnt i teksten, at hvis man skal se forsendelsespriser, skal man navigere tilbage til forsiden. 

Hvordan er du kommet hertil?
1 point – Den eneste placeringsindikator er øverste breadcrumbs.

Hvor kan du søge?
0 point.

Konklusion

Bogantikken.dk får en samlet score på 4 point.
Der forekom alvorlige kritikpunkter så som døde links, manglende søgefunktionalitet.
Footeren indeholder ‘test’ links (link1, link2, link3).

Born-host.dk

Hvilket website er du på?

Hvor er websitets globale menu?

Underside: Hvillken underside er du på?

Hvilke muligheder har du på denne side?

Hvordan er du kommet hertil?

Hvor kan du søge?

Konklusion